تسویه حساب

جزئیات پرداخت

ایران

ایران

توضیحات تکمیلی

جزییات سفارش

تولید - محصول کل
اولین پادشاه روشنایی- جلد۱ × 1 ۴۷,۰۰۰ تومان
اولین پادشاه روشنایی- جلد۲ × 1 ۴۷,۰۰۰ تومان
اولین پادشاه روشنایی- جلد۳ × 1 ۵۰,۰۰۰ تومان
اولین پادشاه روشنایی- جلد۴ × 1 ۵۰,۰۰۰ تومان
مجموع: ۱۹۴,۰۰۰ تومان
حمل و نقل: ۱۹,۱۰۰ تومان به وسیله پست پیشتاز
روش پرداخت: Pay.ir
قیمت نهایی: ۲۱۳,۱۰۰ تومان

This entry was posted in . Bookmark the permalink.