آرشیو برچسب های: مسابقه یک تصویر یک توصیف

نتایج مسابقه یک تصویر یک توصیف

مسابقه داستان نویسی

با سلام به همراهان دنیای جادویی انتشارات سایه سیاه امروز همراه شما هستیم تا نتایج مسابقه توصیفی تابستانه یک تصویر یک توصیف اعلام کنیم. قبل از هر چیزی بابت تاخیر در اعلام نتایج از شما عذرخواهی می‌کنیم و امیدواریم در مسابقات آینده بتونیم بهتر از قبل عمل کنیم. همچنین از استقبال و همراهی شما عزیزان […]

مرحله نهم مسابقه یک تصویر یک توصیف

مسابقه داستان نویسی

با سلام به همراهان دنیای جادویی انتشارات سایه سیاه: با مرحله نهم از مسابقه یک تصویر یک توصیف تابستان ۱۴۰۱ در خدمتتون هستیم. قبل شروع این مرحله لازمه یادآور بشیم که حتما در بازه زمانی مشخص شده (قبل از آپ مرحله بعد نظراتتون ثبت کنید) در غیر این صورت امتیازی به متن شما تعلق نمیگیره! […]

مرحله هشتم مسابقه یک تصویر یک توصیف

مسابقه داستان نویسی

با سلام به همراهان دنیای جادویی انتشارات سایه سیاه: با مرحله هشتم از مسابقه یک تصویر یک توصیف تابستان ۱۴۰۱ در خدمتتون هستیم. قبل شروع این مرحله لازمه یادآور بشیم که حتما در بازه زمانی مشخص شده (قبل از آپ مرحله بعد نظراتتون ثبت کنید) در غیر این صورت امتیازی به متن شما تعلق نمیگیره! […]

مرحله هفتم مسابقه یک تصویر یک توصیف

مسابقه داستان نویسی

با سلام به همراهان دنیای جادویی انتشارات سایه سیاه: با مرحله هفتم از مسابقه یک تصویر یک توصیف تابستان ۱۴۰۱ در خدمتتون هستیم. قبل شروع این مرحله لازمه یادآور بشیم که حتما در بازه زمانی مشخص شده (قبل از آپ مرحله بعد نظراتتون ثبت کنید) در غیر این صورت امتیازی به متن شما تعلق نمیگیره! […]

مرحله ششم مسابقه یک تصویر یک توصیف

مسابقه

با سلام به همراهان دنیای جادویی انتشارات سایه سیاه: با مرحله ششم از مسابقه یک تصویر یک توصیف تابستان ۱۴۰۱ در خدمتتون هستیم. قبل شروع این مرحله لازمه یادآور بشیم که حتما در بازه زمانی مشخص شده (قبل از آپ مرحله بعد نظراتتون ثبت کنید) در غیر این صورت امتیازی به متن شما تعلق نمیگیره! […]

مرحله پنجم مسابقه یک تصویر یک توصیف

مسابقه

با سلام به همراهان دنیای جادویی انتشارات سایه سیاه: با مرحله پنجم از مسابقه یک تصویر یک توصیف تابستان ۱۴۰۱ در خدمتتون هستیم. قبل شروع این مرحله لازمه یادآور بشیم که حتما در بازه زمانی مشخص شده (قبل از آپ مرحله بعد نظراتتون ثبت کنید) در غیر این صورت امتیازی به متن شما تعلق نمیگیره! […]

مرحله چهارم مسابقه یک تصویر یک توصیف

مسابقه

سلام به همراهان دنیای جادویی انتشارات سایه سیاه: با مرحله چهارم از مسابقه یک تصویر یک توصیف تابستان ۱۴۰۱ در خدمتتون هستیم. قبل شروع این مرحله لازمه یادآور بشیم که حتما در بازه زمانی مشخص شده (قبل از آپ مرحله بعد نظراتتون ثبت کنید) در غیر این صورت امتیازی به متن شما تعلق نمیگیره! امتیاز […]